Noen av toåringener er nå ferdig med sine mønstringsløp og for de venter nå snart en liten ferie. Skeie Odin og Dag Julius skal få reise hjem til Rogaland hvor de skal få beite i sommer. Bergers Granitt skal gå i fjellet i sommer med 30 andre hingster. Alle tre er veldig lovende typer og vi forventer å høre mye om disse i årene fremover. Geir Gudmestad har hånd om Dag Julius og Skeie Odin (bilde) og der har han to både fornuftige og flotte travere.

Dag Julius, Skeie Odin