Vi har en utrolig flott sommer, men som alle har fått med seg er den utfordrende på mange vis. Forsituasjonen er veldig trist og det ser svært dårlig ut for vår 2.slått. 1.slåtten var ikke så verst. selv om det ble en del mindre enn tidligere år. Vi jobber nå med å kjøpe inn et større parti ensilage fra Sverige da de vi vanligvis kjøper av ikke kan levere til oss i år. Tørre baner er også et problem i denne Afrikanske sommeren her. Nå har vi fått investert i en vannpumpe slik at vi kan pumpe vann fra bekken her til vannvogna vår og dermed kan vi vanne banene uten å bruke av det kommunale vannet. 

Beitene er et annet problem, det er flere uker siden vi måtte starte med tilleggsforing på beitene som vi har selv da det meste gresset var svidd bort. Fortsatt er det tørt vær og jevnt høye temperaturer. Men vi krysser fingrene for litt regn snart.