Hoppe  født 2013

Far: Yankee Glide (Valley Victory - Gratis Yankee)

Mor: Wishingforadream (Mr Vic - Wishes Fulfilled)

Grl. 197.367, rek 14,4  5 seire

 

Drektig med Sinou Madrik

Staro Kiss Of Fire